Sähköinen, verkossa toimiva työkalu, joka tekee oppimisesta konkreettista ja näkyvää.

Arviointijuna
Arviointijuna

Arviointijuna esi- ja alkuopetukseen

Arviointijuna on sähköinen, verkossa toimiva työkalu, joka tekee oppimisesta konkreettista ja näkyvää.

Oppijasta tulee oman oppimisensa omistaja ja hänellä on mahdollisuus asettaa itselleen oppimisen tavoitteita ja seurata omaa oppimispolkuaan.

Pysy Arviointijunan kyydissä – tilaa uutiskirjeemme!

Arviointijuna

"Arviointijunassa yhdistyy suunnittelu-, seuranta- ja arviointityökalu.
Se perustuu Meriusvan koulussa kehitettyyn majakkamalliin."

- Hanna Sarakorpi, Saunalahden koulu

Miksi arviointijuna?

Motivoi ja kannustaa oppijaa

Helppokäyttöisyys

Arviointijuna on suunniteltu ja toteutettu helppokäyttöiseksi siten, että lukutaidotonkin oppija pystyy työskentelemään ilman opettajan jatkuvaa tukea ja ohjausta.

Tavoitteiden asettelu, seuranta ja itsearviointi

Arvointijunassa oppija harjoittelee oppimaan oppimista, oman oppimisensa suunnittelua, tavoitteiden asettamista ja itsearviointia oppimisprosessin aikana opettajan tukemana.

Kannustava palaute

Oppijalla on mahdollisuus saada kannustavaa palautetta opettajalta oppimisprosessin aikana.

Helpottaa opettajan työtä

Oppimisen seuranta

Opettaja voi näkymässään seurata kunkin oppijan edistymistä ja antaa kannustavaa palautetta.

Monialaiset oppimiskokonaisuudet

Opettaja voi näkymässään rakentaa luokalleen omia junia vaunuineen, joissa monialaiset oppimiskokonaisuudet on mahdollista toteuttaa.

Tiedonsiirto ja nivelvaiheet

Arviointijuna helpottaa tiedonsiirtoa ja nivelvaiheita luokka-asteelta toiselle siirryttäessä.

Opetussuunnitelma ja asiantuntijat

Arviointijunien oppisisällöt ovat uuden opetussuunnitelman mukaiset ja ne on pilkottu selkeiksi oppimistavoitteiksi omiin vaunuihin.  Oppisisällöissä sekä niiden ryhmittelyssä ja sijoittelussa on käytetty ko. aineiden asiantuntijoiden apua.

Arviointijunasta sanottua

Olli-Pekka Heinonen, Opetushallituksen pääjohtaja

"Arvioinnin tulee olla monipuolista ja tukea oppimisen tavoitteita. Monialaiset oppimiskokonaisuudet asettavat uusia haasteita perinteiselle arvioinnille. Oppilaan kehittyvä kyky seurata omaan oppimistaan on tärkeä tulevaisuustaito. Tarvitsemme yhdessä kehitettyjä työkaluja sekä oppilaan itsearviointia että opettajan arviointityötä helpottamaan. Arviointijuna on liikkeessä oikeaan suuntaan, ja osallistaakseen se pysähtyy riittävän monilla asemilla."

Irmeli Halinen, Opetusneuvos (em.)

"Arviointi, palautteen antaminen ja oppilaan itsearviointitaitojen kehittymisen tukeminen ovat opettajan ammattitaidon ydinalueita. Parhaimmillaan opettaja osaa tehdä oppilaan edistymisen näkyväksi ja auttaa oppilasta ymmärtämään omaa oppimisprosessiaan. Arviointijuna auttaa opettajaa tässä tehtävässä ja vahvistaa samalla oppilaiden toimijuutta."

Katri Kalske Hyvinvointijohtaja, Lohjan kaupunki

"Parhaimmillaan oppilaan arviointi kannustaa oppilasta myönteisellä tavalla omien tavoitteiden asettamiseen, työskentelyn suunnitteluun ja itsenäisiin valintoihin. Tavoitteena tulee olla hyvä oppimisen kyky ja halu sekä työn tekemisen taito. Arviointijuna tukee tätä hienosti!"

Kati Sadinmäki, esikoulunopettaja ja Meri-Tuulia Isotalo, luokanopettaja, Puolimatkan Koulutupa, 5-8-vuotiaiden yhteisopetuksellinen ryhmä, Hyvinkää

"Matikkajunan avulla saamme arvokasta tietoa lapsen matemaattisesta ajattelusta. Lapsi voi edetä yksilöllisesti omassa tahdissaan ja oppii arvioimaan omaa osaamistaan. Matikkajuna johdattaa lapsen luontevasti esiopetuksesta alkuopetukseen ja oppimisen polku etenee tasaisesti nivelvaiheen yli."

Erja Sandberg, Kasvatustieteiden tohtori, erityispedagogi

"Arviointijuna sopii erinomaisesti myös tukea tarvitseville oppijoille yksilöllisiin oppimispolkuihin – niin ylös- kuin alaspäin eriyttämiseen. Arviointijuna tukeaa visuaalista, tavoitteellista, kannustavaa ja vahvuuksiin perustuvaa koulutietä jokaiselle lapselle."

Arviointijuna

Kuinka pääsen mukaan?

Voit tulla mukaan kehittämään junaa Facebookin ryhmässä Minä osaan - Arviointijuna esi- ja alkuopetukseen.

 

Arviointijunan sivu HundrEDissa

Ota yhteyttä

Jaana Perkinen
jaana@arviointijuna.fi

Minna Welin
minna@arviointijuna.fi

Mukana jo olevat asiantuntijat

Pekka Peura
Eduhakkeri, lukion matematiikan ja fysiikan lehtori

Marika Toivola
fyysikko, matematiikan lehtori, flipped learning asiantuntija

Laura Tuohilampi
kasvatustieteiden tohtori, Yliopiston opettaja

Nina Maunu
suomenkielen ja kirjallisuuden lehtori, toiminnallisen kieliopin asiantuntija

Arviointijunien tekijät

Hyvinkään kaupungin esi-ja alkuopetus:
Mervi Anttonen-Aho LTO,
Kirsi Lindfors KM, Luokanopettaja, LTO,
Jaana Perkinen KM Luokanopettaja, LTO

Espoon kaupungin Saunalahden koulun esi- ja alkuopetus:
Hanna Sarakorpi, Rehtori
Minna Welin, Apulaisrehtori

 

Ylläpito

Palvelua ylläpitää HundrED.
Ota yhteyttä: info@hundred.org.